Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
12. 2. 2019
Přesun konzultačních hodin ve středu 13.2.2019

autor: Tichavský Radek
10. 12. 2018
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin 11.12.

autor: Lenart Jan
10. 12. 2018
KH odpadají

autor: Tichavský Radek
31. 10. 2018
Zrušení výuky GLOBZ 1.11.

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:LS 2018/2019: út 13:30-15:00 (doporučuji se předem domluvit přes mail)
kancelář:L210
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata diplomových prací 2018/2019

1) Využití metodiky structure-from-motion ve výzkumu morfodynamiky bystřinných koryt
- vhodné pro počítačově gramotné studenty (nejedná se o programování, ale bude nutné si nastudovat ovládání specializovaného software)
- výběr 3-4 vhodných lokalit (břehové nátrže, akumulace sedimentů, retenční prostory přehrážek, ústí strže...), na kterých se provede podrobné SfM snímkování ještě v průběhu roku 2018 a snímkování se následně zopakuje příští rok
- tvorba digitálního modelu terénu
- zhodnocení morfodynamiky řešených forem a vhodnosti aplikace SfM pro tyto formy
 
2) Komplexicita morfologií horských toků 
- heterogenita prostředí (komplexicita) je často odrazovým můstkem pro přítomnost vysoké biodiverzity
- úkolem je zhodnotit celkovou komplexicitu několika různých morfologických typů koryta v zájmovém povodí
- komplexicita se skládá z jednotlivých dimenzí (např. heterogenita podélného a příčných profilů, heterogenita korytových sedimentů, říčního dřeva, rychlostí proudění...)
- jedná se především o práci v terénu (detailní zaměřování podélného a příčných profilů, měření sedimentů a říčního dřeva) v několika (cca 6-8) krátkých úsecích (cca 30-50 m) 
- terénní data následně budou statisticky zpracována
 
3) Aplikace 2D modelu pro zhodnocení a predikci morfodynamiky vybraného úseku vodního toku 
- např. hrazený úsek bystřiny, soutok dvou štěrkonosných toků, morfologicky aktivní úsek horského toku...
- práce zahrnuje geodetické zaměření vybrané lokality a následnou tvorbu DMT
- sestavení a kalibrace 2D modelu (dle preference studenta - např. Iber, sada Iric, HEC-RAS 5) na současné podmínky
- následuje modelování morfodynamiky na základě různých scénářů (např. povodňový průtok s nižším a vyšším množstvím sedimentů apod.)
- výsledkem bude predikce budoucího vývoje lokality a také znodnocení vhodnosti použitého modelu  
- konkrétní lokalita bude upřesněna dle domluvy (možno navrhnout vlastní lokalitu)
 
4) Parametry a zhodnocení dynamiky říčního dřeva v toku s tůň-peřejnatou morfologií 
- terénní měření říčního dřeva v delším úseku vybraného toku (alespoň 2 km délka) s důrazem na kusy vykazující známky fluviálního transportu
- předpokládá se využití shlukových analýz pro zhodnocení, zda je dřevo v toku rozmístěno náhodně nebo se zde objevují určité zákonitosti
- předpokládá se statistické zhodnocení rozměrů klíčových stabilních kusů a kusů přeplavených
- výběr lokality po domluvě (možno navrhnout vlastní lokalitu s tůň-peřejnatou morfologií)
 
5) Fluviálně-geomorfologické zhodnocení pstruhového trdliště 
- práce s vysokým aplikačním potenciálem 
- Správa CHKO Beskydy ve spolupráci s Lesy České republiky vytvořila na krátkém úseku Čeladenky "umělá" trdliště pro pstruha obecného f. potoční navezením štěrkového materiálu a zvýšením heterogenity stanoviště
- práce spočívá v tvorbě podrobné gmf mapy tohoto trdliště (vč. geodetického zaměření) a stanovení zrnitosti korytových sedimentů Wolmanovou metodou (ruční měření 200-400 klastů); nutno provést již během podzimu 2018
- zhodnocení stejně dlouhého úseku nad tímto trdlištěm stejným způsobem (podrobné mapování + granulometrie)
- opakované mapování a měření zrnitosti na podzim 2019 (nebo po případné povodňové události jindy v průběhu roku 2019) na dvou výše zmíněných lokalitách 
- výsledkem práce tak bude a) kvalitativní a kvantitativní popis morfologických a sedimentologických rozdílů mezi trdlištěm a úsekem toku bez trdliště, b) zhodnocení roční morfodynamiky těchto dvou úseků a c) volitelně také porovnání abundance, biomasy a délkové struktury ryb na zkoumaných lokalitách 
- možnost aktivní spolupráce s CHKO Beskydy (např. poskytnutí dat o výskytu ryb v trdlištích, managementová opatření...)
 
6) Vlastní téma po dohodě
 
 
 
HYDRQ - zadání prezentací pdf HYDRQ - zadání prezentací  
218 kB
HYDRQ - skripta zip Skripta ke stažení: Hydrologie-cvičení  
3.53 MB
HYDRX - obsah přednášek pdf HYDRX - obsah přednášek  
338 kB
MERTS - okruhy ke zkoušce pdf MERTS - okruhy ke zkoušce  
233 kB
FLUG1 - legenda FG mapa pdf FLUG1 - legenda FG mapa  
5.3 MB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 19677