Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Popelková Renata
9. 4. 2018
Témata BP na akademický rok 2018/2019

autor: Galia Tomáš
27. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin 9.4. 2018

autor: Kapustová Veronika
5. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin a výuky V. Kapustové 12.-16.3.2018

autor: Velešík Marian
20. 2. 2018
Zrušení konzultačních hodin 21.2.2018

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:Ve zkouškovém období po předchozí domluvě mailem.
kancelář:L210

27. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin 9.4. 2018

Z důvodu služební cesty do zahraničí neproběhnou v pondělí 9.4. mé konzultační hodiny - na náhradním termínu se můžeme domluvit přes mail.

RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata bakalářských prací 2018/2019

1) Efekt hrazení bystřin na geometrické parametry koryta a jeho sedimentů 
- terénní výzkum, (jednoduché) statistické zhodnocení
- přehrážky a spádové stupně mají jistý vliv na geometrii koryt horských toků a splaveninový režim
- cílem je popsat tento vliv na příkladu vybraného toku měřením geometrie koryta a hodnocením poproudových změn velikostí  korytových sedimentů v příčných profilech vázaných na jednotlivé přehrážky (lokalita vždy nad a pod přehrážkou)
- konkrétní tok by byl určen po vzájemné diskuzi (Jeseníky, Beskydy, Slovensko...) 
 
2) Vliv živé vegetace na tvorbu stupňů a tůní v pramenných tocích
- terénní výzkum, (jednoduché) statistické zhodnocení
- stupně a tůně jsou časté korytové jednotky pramenných toků; především tůně slouží jako stanoviště živočichů vázaných na vodu
- výběr vhodných pramenných toků pro hodnocení vlivu především kořenových systémů stromů na vznik stupňů a tůní (možno pracovat v jakékoliv oblasti - lze i nížinné toky)
- vytvoření a aplikace vlastní metodiky měření
- výsledkem práce je zhodnocení, jak intenzivně se živá vegetace podílí na vzniku stupňovitých korytových morfologií
 
3) Poproudové změny zrnitosti korytových sedimentů řeky Morávky
- terénní výzkum
- měření velikosti korytových sedimentů v pravidelných intervalech (cca 20-25 lokalit; alespoň 100 klastů/lokalita) v rámci podélného profilu řeky Morávky + změření základních geometrických parametrů koryta (sklon, šířka, hloubka)
- cílem práce je stanovení vlivu rozdílných korytových morfologií, zdrojnic sedimentů a vodohospodářských úprav na výslednou zrnitost sedimentů
 
4) Vliv historické těžby pelosideritů na morfologii toků
- terénní výzkum, analýza lidarových dat
- měření geometrických parametrů koryt a korytových sedimentů v tocích v bezprostřední blízkosti stop po důlní činnosti (oblast Podbeskydí, konkrétní lokality po vzájemné domluvě)
- cílem práce je určit, jaký vliv má historická těžba na současnou morfologii a korytových sedimentů dotčených koryt
 
5) Vliv historického plavení dříví na morfologii koryt
- terénní výzkum, analýza historických archívů
- v řadě beskydských bystřin (zejména v povodí Ostravice a Morávky) docházelo až do II. světové války k pravidelné plávce dříví
- je třeba vytipovat 3-4 úseky s historickou plávkou a stejný počet úseků bez plavení, kdy se posléze provede porovnání současné geometrie koryt (heterogenita  břehů a dna, erozně-akumulační procesy) a vytřídění korytovách sedimentů 
- cílem práce je určit, zda má historické plavení stále ještě vliv na současnou morfologii koryt a parametry korytových sedimentů 
 
6) Stanovení dominantních průtoků pro vybraný úsek řeky Čeladenky
- kombinace terénního výzkumu a jednoduchého modelování
- zaměření tří příčných profilů na Čeladence nivelačním přístrojem + změření velikosti korytových sedimentů v profilech
- analýza cca 20-leté řady průměrných denních průtoků
- jednoduchý výpočet transportu sedimentů pro jednotlivé intervaly průtoků a stanovení průměrného denního průtoku, který z dlouhodobého hlediska přeplaví největší množství dnových splavenin 
 
7) Využití structure-from-motion fotogrametrie pro kvantifikaci objemů nápěchů říčního dřeva
- terénní výzkum, softwarové zpracování dat 
- porovnání objemů dřevní hmoty na příkladu několika nápěchů přímým měřením a aplikací SfM
- cílem je zhodnocení výhod a omezení metody SfM  
- je možné zpracovávat nápěchy dřevní hmoty kdekoliv (cca 5-10 příkladů)  
- předpokládá se pokročilejší uživatelská práce s výpočetní technikou 
 
8) Vlastní téma z fluviální geomorfologie nebo hydrologie
 
 
FLUG1 - informace k terénu pdf FLUG1 - informace k terénu  
309 kB
HYDRQ - skripta zip Skripta ke stažení: Hydrologie-cvičení  
3.53 MB
FLUG1 - legenda FG mapa pdf FLUG1 - legenda FG mapa  
5.3 MB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 18572