Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Břežný Michal
6. 4. 2017
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2017

autor: Miklín Jan
21. 3. 2017
Témata bakalářských prací pro rok 2017

autor: Kapustová Veronika
12. 2. 2017
Zrušení konzultačních hodin 13.2.2017

autor: Tlapáková Lenka
10. 1. 2017
Zrušení konzultačních hodin 11.1.2016

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:Ve zkouškovém období jen po předchozí domluvě mailem.
kancelář:L210
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata bakalářských prací pro školní rok 2017/2018

Využití structure-from-motion fotogrametrie pro kvantifikaci objemů nápěchů říčního dřeva
- terénní výzkum, softwarové zpracování dat 
- porovnání objemů dřevní hmoty na příkladu několika nápěchů terénním měřením a aplikací SfM fotogrametrie
- zhodnocení výhod a omezení metody SfM  
- je možné zpracovávat nápěchy dřevní hmoty kdekoliv dle výběru studenta (cca 5-10 příkladů)  
- předpokládá se pokročilejší uživatelská práce s PC 
 
 
Jaké říční dřevo je geomorfologicky funkční v pramenných tocích? 
- terénní výzkum, (jednoduché) statisické zhodnocení
- říční dřevo hraje v horských tocích významnou funkci (např. tvoří stupně a nápěchy stabilizující sedimenty)
- v údolích omezených strmými svahy však jednotlivé kusy dřeva mohou úzké koryto překlenout a funkce říčního dřeva je tak omezena
- jak se tedy mění geomorfologický význam dřeva v závislosti na šířce horského toku (v návaznosti na charakter okolních porostů, sklon koryta...)? 
- práce se opírá o rozsáhlejší terénní výzkum (měření rozměrů dřeva, jeho orientace vůči směru proudění vs. geometrické parametry koryta)
 
 
Kvantifikace říčního dřeva v povodích s kontrastními porostními zásahy zamluveno
- terénní výzkum, (jednoduché) statistické zhodnocení
- v hospodářských lesích probíhá těžba dřeva, která může přímo ovlivnit množství dřevní hmoty ve vodním toku a jeho geomorfologickou funkci
- jaká je situace v případě porostů Moravskoslezských Beskyd (případně jiného pohoří)?
- příklad: pramenná oblast Horního rozpitského a Dolního rozpitského potoka (jižní svahy Radhoště)
(https://mapy.cz/letecka?x=18.2403665&y=49.4766839&z=15)
- práce se opírá o terénnní měření ve dvou vybraných podélných profilech vodních toků (cca 500-1000 m délka)
 
 
Fluviálně-geomorfologická analýza vodního toku Baštice (okr. Frýdek-Místek) - zamluveno
- terénní výzkum
- geomorfologické mapování se zaměřením na korytové morfologie a zdrojnice sedimentů
- měření geometrie koryta a zrnitosti sedimentů ve vybraných profilech
- předpokládá se zhodnocení naměřených parametrů jednoduchou statistikou
- možno také hydromorfologické hodnocení vybraných úseků
https://mapy.cz/turisticka?x=18.4078007&y=49.6383420&z=16
 
 
Efekt hrazení na geometrické parametry bystřinného koryta a jeho sedimentů 
- terénní výzkum, (jednoduché) statistické zhodnocení
- přehrážky mají jistý vliv na geometrii koryt horských toků a splaveninový režim
- cílem je popsat tento vliv na příkladu vybraného toku měřením geometrie koryta a hodnocením poproudových změn velikostí korytových sedimentů v příčných profilech vázaných na jednotlivé přehrážky (lokalita vždy nad a pod přehrážkou)
- konkrétní tok by byl určen po vzájemné diskuzi (Jeseníky, Beskydy, Slovensko...) 
 
 

Hodnocení úkolů HYDRQ (max. 60 b., min. pro získání zápočtu 40 b.) 

ANO - Lešková 58, Ördöghová - 58, Salátová - 58, Kajfozsová - 57, Matušková - 57, Hrabovská - 56, Pazlar - 54, Podešvová - 54, Takačová - 54, Kolečkářová - 51, Procházková - 50, Kotaška - 46, Klézl - 44, Hatalů - 42, Šmachová - 41, Řezník - 40, Tomanová - 40

NE - Hurdesová - 36, Králová - 32, Řeha - 34, Pipreková - 24

 

 
FLUG1 - informace k terénu pdf FLUG1 - informace k terénu  
651 kB
FLUG1 - legenda FG mapa pdf FLUG1 - legenda FG mapa  
5.3 MB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 15980