Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

autor: Ruman Stanislav
1. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
10. 12. 2018
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin 11.12.

autor: Tichavský Radek
31. 10. 2018
Zrušení výuky GLOBZ 1.11.

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:ZS: Pondělí 9:15-10:30
kancelář:L221
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata bakalářských prací 2019/2020

Témata 1), 2) a 3) budou zpracovávána na stejné dvojici toků - Bystrý potok a Baštice na severním předpolí masívu Lysé hory (okr. Frýdek-Místek). Nabízí se tedy výhodná možnost týmové spolupráce a vzájemné výpomoci v terénu. Tato témata úzce navazují na náš předchozí vědecký výzkum v těchto tocích, který se týkal vlivu stupňů na zrnitost korytových sedimentů a vlivu hrazení bystřin na heterogenitu mezilehlých úseků mezi stupni:
Galia, T., Škarpich, V. (2017): Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream. River Research and Applications 33(4), 483-494.
Galia, T., Škarpich, V. Ruman, S., Macurová, T. (2019): Check dams decrease the channel complexity of intermediate reaches in the Western Carpathians (Czech Republic). Science of the Total Environment 662, 881-894.

1) Variabilita habitatů v bystřinných tocích: porovnání upraveného a přírodě blízkého toku

- cílem práce je zhodnotit heterogenitu habitatů (stanovišť) v cca 1 km dlouhém úseku hrazeného toku a stejně dlouhém úseku toku nehrazeného
- základem práce je podrobné mapování korytových jednotek jakožto jednotlivých habitatů (tůň, peřej, stupeň, lavice, erozní břeh, říční dřevo atd.), případně dalších vybraných charakteristik v těchto úsecích
- následuje jednoduché statistické zhodnocení terénních dat
- závěrem bude zjištění, zda úpravy toku ovlivňují heterogenitu stanovišť v podélném profilu

2) Poproudová charakteristika korytových sedimentů v bystřinných tocích: porovnání upraveného a přírodě blízkého toku

- cílem práce je zhodnotit vliv zdrojnic sedimentů a antropogenních úprav na zrnitost a opracovanost korytových sedimentů v celém podélném profilu obou toků (cca 7 a 8 km) 
- základem práce je měření 100 klastů v alespoň 15 úsecích na každém toku, mapování zdrojnic sedimentů (břehové nátrže, ústí strží, přítoky...) a bariér pro jejich transport (přehrážky a spádové stupně, opevnění břehů, dřevní nápěchy)
- závěrem bude zjištění, zda úpravy toku ovlivňují poproudovou variabilitu zrnitosti a opracovanosti korytových sedimentů

3) Mobilita jemného dřeva v bystřinných tocích: porovnání upraveného a přírodě blízkého toku

- práce metodicky vychází z loňské pozitivně hodnocené bakalářské práce Terezy Matuškové
- cílem práce je zhodnotit transport říčního dřeva pomocí vlastního monitoringu pravděpodobně vrbových prutů o stejné délce - např. 30 cm (bude upřesněno po vzájemné dohodě) ve vztahu k srážkám a průtokům ve vybraném úseku hrazeného a nehrazeného toku
- monitoring je nutno zahájit již během jarních měsíců tohoto roku (délka monitoringu cca 6 měsíců)
- závěrem bude zjištění, zda úpravy toku ovlivní vzdálenost transportu a charakter retence jemného dřeva

4) Konektivita sedimentů ve vodním toku Satina

- cílem práce je zhodnotit poproudovou variabilitu korytových sedimentů na základě vlivu zdrojnic a bariér pro jejich transport
- terénní práce zahrnují měření 100 klastů v alespoň 20 lokalitách na tomto cca 6 km dlouhém toku, mapování zdrojnic sedimentů (břehové nátrže, ústí strží, přítoky...), bariér pro jejich transport (přehrážky a spádové stupně, opevnění břehů, dřevní nápěchy) a vybraných geometrických parametrů koryta (sklon, šířka)
- závěrem bude interpretace zjištěných poproudových trendů ve vztahu ke zdrojnicím sedimentů, bariérám a transportní kapacitě toku

5) Samozřejmě je možno navrhnout vlastní zajímavé téma z oboru fluviální geomorfologie nebo hydrologie.

 
 
FLUG1 - informace k terénu pdf FLUG1 - informace k terénu  
585 kB
FLUG1 - legenda FG mapa pdf FLUG1 - legenda FG mapa  
5.3 MB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 20519