Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Galia Tomáš
21. 2. 2018
Posun začátku konzultačních hodin 26.2.

autor: Škarpich Václav
21. 2. 2018
Posunutí konzultačních hodin 21.2.2018

autor: Velešík Marian
20. 2. 2018
Zrušení konzultačních hodin 21.2.2018

autor: Tichavský Radek
24. 11. 2017
Zrušení konzultačních hodin 28.11.2017

Starší příspěvky...

Katedra | Charakteristika pracoviště

Charakteristika pracoviště

Charakteristika pracoviště

"As a young man, my fondest dream was to become a geographer. However while working in the customs office I thought deeply about the matter and concluded it was far too difficult a subject. With some reluctance, I then turned to Physics as a substitute."          

Albert Einstein (Unpublished Letters)
 
 

Katedra fyzické geografie a geoekologie je relativně mladé, ale dynamicky se rozvíjející vědecké a výukové pracoviště. Zaměřujeme se zejména na geomorfologický výzkum (například dynamická geomorfologie, fluviální geomorfologie, morfostrukturní analýza, dendrogeomorfologie), hydrologii, geoekologii, využití geografických informačních systémů a dalších geoinformačních technologií ve fyzicko-geografických disciplínách (dálkový průzkum Země, globální polohové systémy, pozemní fotogrammetrie) a kartografii. V těchto disciplínách úspěšně získáváme a řešíme vědecké granty. Výsledky našich výzkumů prezentujeme na zahraničních i tuzemských konferencích a publikujeme v prestižních zahraničních odborných časopisech jako Geomorphology, Terra Nova, Natural Hazards and Earth System Sciences, Landslides, Natural Hazards, Zeitschrift für Geomorphologie… Editoři těchto časopisů se také často obrací na naše pracovníky jako na recenzenty článků jiných autorů.

V oblasti základního výzkumu spolupracujeme s množstvím univerzitních i neuniverzitních odborných organizací. Věnujeme se také vývoji metod a aplikací na základě požadavků praxe: využití odborných poznatků v ochraně přírody a krajiny, problémové aspekty revitalizace vodních toků, hodnocení antropogenního ovlivnění jednotlivých složek krajinného systému, hodnocení přírodních rizik, hydrologické modelování, archeologické aplikace. 

Při výuce je kladen důraz na terénní exkurze a terénní praxe, katedra navíc disponuje moderními počítačovými učebnami pro výuku GIS, DPZ a několika plně vybavenými specializovanými laboratořemi. Během studia vám tak budou poskytnuty aktuální teoretické a praktické znalosti týkající se studovaného oboru a rovněž se naučíte aplikovat širokou škálu laboratorních a terénních metod, používaných v geovědních disciplínách. 

Studenti jsou v případě zájmu zapojováni do výzkumů probíhajících na katedře. Není výjimkou, že již během studia publikují studenti společně s pedagogy vědecké články ve sbornících a recenzovaných odborných časopisech.

Naši studenti se také tradičně umísťují na prvních místech soutěží jako je Mapa roku, Student Research Conference, a dalších soutěží závěrečných vysokoškolských prací.

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 25. 9. 2012): 6902